STUDENTS (16 – 20 LAT)

Oferta skierowana do licealistów chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe oraz uzupełnić ewentualne braki. Zajęcia są prowadzone ze szczególnym naciskiem na umiejętność skutecznej komunikacji. Mają one zapewnić kursantom możliwość komfortowej rozmowy w języku obcym podczas wyjazdów zagranicznych, egzaminów ustnych (m.in. maturalnego), rozmów kwalifikacyjnych oraz w innych sytuacjach wymagających praktycznej znajomości języka obcego. Wykorzystanie quizów, przeprowadzanych w formie interaktywnej z zastosowaniem tabletów, zwiększa zaangażowanie uczniów.

Aby podnieść atrakcyjność zajęć a zarazem zwiększyć ich skuteczność i motywację do nauki stosujemy nowoczesne pomoce naukowe. To, w połączeniu z dynamicznym prowadzeniem zajęć oraz wykorzystaniem programów wspomagających zapamiętywanie, gwarantuje znaczne podniesienie kompetencji językowych.

>>>Więcej o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w szkole Energy znajdziesz tutaj<<<

>>>Więcej o naszych metodach i doświadczeniu<<<

Podział na grupy w oparciu o poziom znajomości języka.

Szkoła językowa Energy, Czerwonak ul. Gdyńska 32